Welkom bij Huisartsenpraktijk Rijnlaan te Son en Breugel Corona vaccin
Wij proberen onderstaande informatie up-to-date te houden. Zodra er meer details bekend zijn zullen we dit op deze plek met u delen!

Kijk voor meer informatie ook op www.coronavaccinatie.nl of bel naar het speciale informatienummer van de rijksoverheid: 0800-1351.

Zie deze link voor de invulhulp van de rijksoverheid om te kijken wanneer u aan de beurt bent voor de vaccinatie. 


Op basis van het advies van de Gezondheidsraad is bepaald wie welk vaccin krijgt. Niet alle vaccins zijn voor elke groep geschikt. Daar hebben wij als huisartsenpraktijk GEEN invloed op. Zie ook het recente artikel in de Mooisonenbreugelkrant  Op 4 mei hebben wij opnieuw een vaccinatieronde gedaan met AstraZeneca bij onze patiënten geboren in 1958, 1959 en 1960. Dit heeft plaats gevonden op de centrale vaccinatie locatie in Sporthalcomplex Woensel Noord Vijfkampenlaan 10 te Eindhoven. Ook de niet mobiele kwetsbare thuiswonende ouderen zijn door ons gevaccineerd. datum update 18-5-2021

De 2de vaccinatie met AstraZeneca kan het beste plaatsvinden na 10-14 weken. Dan is er een hoge beschermingsgraad van ongeveer 85%. Mensen die na de eerste vaccinatie Corona hebben doorgemaakt moeten alsnog ook de 2de vaccinatie ontvangen. Mensen die voor de eerste vaccinatie Corona hebben doorgemaakt hoeven maar 1 vaccinatie te ontvangen.

Op 31 mei was de 2de vaccinatieronde van de eerste groep in het Evoluon in Eindhoven. Op 27 juli is de 2de vaccinatieronde van de tweede groep in de sporthal in Woensel Noord. 

Vrijwel al onze patiënten met een medische indicatie zijn inmiddels gevaccineerd door de GGD.


CoronaCheck app.  datum update 14-06-2021
Per 1 juli kan de CoronaCheckapp. van de Rijksoverheid worden gebruikt om een bewijs van volledige vaccinatie te krijgen. Dit geldt ook voor de patiënten die door de huisarts zijn gevaccineerd, als zij in het register van het RIVM staan. Voor patiënten die daar niet in staan, is er een uitzonderingsroute uitgewerkt. 

Iedereen die gevaccineerd is – of dat nu via de huisarts, GGD, ziekenhuis of elders is gegaan – kan via de CoronaCheck-app en -website een digitaal vaccinatiebewijs krijgen en dat tonen als ze bijvoorbeeld naar het buitenland willen reizen. Voorwaarde is dat zij volledig gevaccineerd zijn en dat hun vaccinatie geregistreerd staat in het CIMS-register. Ook is het mogelijk om met de door VWS ontwikkelde website papieren vaccinatiebewijzen te genereren.

De Rijksoverheid start een uitgebreide campagne om mensen over de CoronaCheck te informeren en mensen te begeleiden in het gebruik ervan. 

Verklaringen voor doorgemaakte covid niet via de huisarts datum update 9-6-2021

Omdat een bewijs van doorgemaakte covid straks één van de manieren wordt om te kunnen reizen naar andere landen, kloppen nu al geregeld burgers aan bij de GGD en de huisarts om zo’n bewijs of een verklaring van doorgemaakte covid te krijgen. Dat soort verklaringen worden niet door de huisarts afgegeven. De overheid heeft gesteld dat het bewijs van een positieve testuitslag (en dus van doorgemaakte covid) uit het systeem van de GGD moet komen. Daarin staan alle positieve testen verzameld, omdat het verplicht is positieve coronatestuitslagen te melden bij de GGD, ook als de test door een andere testuitvoerder is uitgevoerd. De GGD heeft een totaaloverzicht van de positieve testuitslagen van al hun patiënten.


Geen tweede prik na doorgemaakte covid
datum update 9-6-2021

Ook wie langer dan een half jaar geleden bewezen corona heeft gehad, heeft vanaf nu maar één vaccinatie nodig om voldoende beschermd te zijn tegen corona. Dat stelt het ministerie van VWS(externe link). Uitzonderingen op dit advies zijn mensen van 80 jaar en ouder en sommige mensen bij wie het afweersysteem niet goed werkt. In eerste instantie werd daarbij een termijn van 6 maanden voor het ontvangen van de vaccinatie aangehouden. Deze termijn is los gelaten. 


Gezondheidsraad adviseert ook tweede prik van AZ te nemen datum update 3-6-2021

Op verzoek van VWS heeft de Gezondheidsraad opnieuw advies uitgebracht(externe link) over tweede dosis van het AstraZeneca-vaccin. Op basis van de laatste informatie vanuit de EMA concludeert de Gezondheidsraad nog steeds dat de inzet van het AstraZeneca-vaccin gunstig is voor mensen van 60 jaar en ouder. Ook adviseert de raad AstraZeneca in te blijven zetten bij mensen die al een eerste dosis van het vaccin hebben gehad, ongeacht hun leeftijd. Uit onderzoek blijkt dat dat het meest veilig en effectief is. Bovendien stellen ze dat er onvoldoende wetenschappelijke gegevens zijn over de werkzaamheid en veiligheid van een mRNA-vaccin als tweede dosis na een eerste dosis AstraZeneca. Er zijn aanwijzingen dat dit leidt tot meer bijwerkingen. Mensen die hun eerste AZ-prik bij de huisarts hebben gehad, dienen hun 2de prik dus ook bij de huisarts te halen.

60 t/m 64 jarigen die nog geen Astrazeneca hebben gehad kunnen afspraak maken voor vaccinatie bij de GGD datum update 1-6-2021
Het ministerie meldt dat mensen uit de geboortejaren 1956 tot en met 1960 die nog niet gevaccineerd zijn met AstraZeneca, vanaf zaterdag 5 juni online een afspraak kunnen plannen voor vaccinatie bij de GGD. Lees hierover ook de brief(externe link) die de minister vanmiddag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het gaat hierbij ook om de 60 t/m 64-jarigen (geboortejaren 1956 tot en met 1960) die de afgelopen maanden door de huisartsen zijn uitgenodigd voor vaccinatie (naast de 65-plussers die voor vaccinatie door de GGD zijn uitgenodigd).


Termijn tussen vaccinaties met AstraZeneca moet tussen de 10 en 14 weken liggen. datum update 22-05-2021
Volgens de media heeft de gezondheidsraad aangegeven dat de vaccinatie met AstraZeneca ook al na vier weken zou kunnen plaatsvinden. Het RIVM adviseert tussen de 6-14 weken. Wij houden onze data aan zoals boven aangegeven vanwege onderstaande redenen. Het is dus in principe NIET mogelijk om eerder gevaccineerd te worden. Mocht u zwaarwegende redenen hebben om uw 2de vaccinatie eerder te moeten ontvangen kunt u contact zoeken met de assistente. 

1. Wij krijgen onze vaccins niet eerder geleverd, waardoor sneller vaccineren ook niet mogelijk is.
2. Bij een termijn van 12 weken is er een hoge beschermingsgraad van rond de 85%.

Als mensen na de eerste vaccinatie Corona hebben doorgemaakt is het advies om ook de tweede vaccinatie te laten nemen. Enkel als mensen voor de eerste vaccinatie Corona hebben gehad hoeven ze maar een keer te worden gevaccineerd. Patiënten van 18 tot en met 59 jaar met medische indicatie worden door GGD gevaccineerd datum update 25-4-2021
Onze beroepsvereniging LHV heeft afspraken gemaakt met het ministerie van VWS en GGDGHOR Nederland over de komende Covid-vaccinatie van de “griepprikpopulatie”. Het betreft de patiënten van 18 tot en met 59 jaar met een medische indicatie zoals oa. Astma, COPD, Diabetes en/of hart en vaatziekten. Zij zijn met elkaar tot de conclusie gekomen dat deze groep het snelste gevaccineerd kan worden door de GGD’en met een mRNA-vaccin. De huisartsen zullen wel zelf de gestarte groepen met AstraZeneca-vaccinaties afronden. Omdat wij als huisartsen als enige beschikken over de informatie welke mensen dit betreft, wordt ons gevraagd deze mensen binnenkort te selecteren. Als u hiervoor in aanmerking komt ontvangt u medio mei een persoonlijke uitnodiging per brief.  


Levering Jansen vaccin tijdelijk uitgesteld + vertraging door stop AstraZenica datum update 13-4-2021
Vandaag maakte de fabrikant bekend dat de levering van het Janssen-vaccin in Europa tijdelijk wordt uitgesteld, nadat er zich in de VS een aantal gevallen van een zeldzame trombosesoort hebben voorgedaan. Ondertussen speelt ook nog het probleem met het AstraZeneca-vaccin. Het besluit om dat vaccin alleen nog te gebruiken voor mensen boven de 60 heeft gevolgen voor andere groepen die aanvankelijk ook met dat middel zouden worden ingeënt. Het gaat dan om een groep van ongeveer 1 miljoen mensen onder 60 met een medisch risico, die ook elk jaar opgeroepen worden voor een griepprik. Het gaat langer duren voordat zij allemaal hun eerste prik hebben, bleek op de briefing. Het is wel de bedoeling dat er begin mei begonnen wordt met het vaccineren van deze groep, maar het zal drie weken langer duren voordat iedereen de eerste prik heeft gehad. Welk vaccin ze krijgen moet nog nader bepaald worden. Volgens Van Delden is wel zo dat deze mensen hun tweede prik sneller krijgen, die prikronde moet vijf weken eerder afgerond zijn. Dat betekent dat ze eerder volledige bescherming hebben, zei Van Delden.

Alleen mensen van 60 jaar en ouder mogen AstraZenica vaccin ontvangen datum update 3-4 '21

Het ministerie van VWS heeft vrijdagmiddag besloten dat de inzet van het AstraZeneca-vaccin tijdelijk wordt beperkt. Voorlopig mogen alleen mensen van 60 jaar en ouder (geboren in 1960 of daarvoor) het vaccin ontvangen. Aanleiding hiervoor zijn nieuwe meldingen van mensen met ernstige klachten na vaccinatie.

De belangrijkste reden dat het AstraZenica-vaccin voor zestigplussers gebruikt kan worden, is volgens de Gezondheidsraad dat er nauwelijks meldingen zijn over ernstige trombose in combinatie met een tekort aan bloedplaatjes bij zestigplussers. Als ook voor mensen tussen 60 en 69 jaar de kans dat ze aan deze bijwerking overlijden 0,25 op 100.000 is, dan was in februari en maart de kans om aan COVID-19 te overlijden zo'n 35 keer groter. Bij mensen tussen de 70 en 79 was dat risico toen zelfs 144 keer zo groot.

https://www.thuisarts.nl/nieuws/prikken-van-astrazeneca-alleen-voor-mensen-van-60-jaar-en-ouder

https://www.rivm.nl/nieuws/op-korte-termijn-ander-vaccin-beschikbaar-voor-60-minners-in-plaats-van-astrazeneca


1 prik na recent doorgemaakte COVID-19 datum update 1-4 '21

Mensen die minder dan 6 maanden geleden een bewezen COVID-19 doormaakten, hoeven geen 2e vaccinatie te krijgen. De Gezondheidsraad had daarover eerder al geadviseerd en het RIVM neemt dit nu over.

Leeftijdscategorie hoog-risicogroepen voor huisarts-vaccinatie iets verruimd

Minister De Jonge heeft 25 maart aangekondigd dat het AstraZeneca-vaccin ook mag worden ingezet voor mensen tussen 65 en 75 jaar die in een medisch hoog-risicogroep vallen. Dit betreft voor de huisarts mensen met het syndroom van Down en morbide obesitas (BMI hoger dan 35).


AstraZenica is toch veilig  Datum update 24-03 '21
Nederland gaat weer prikken met het AstraZeneca-vaccin, nadat we uit voorzorg zijn gepauzeerd. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) deed intensief onderzoek en concludeerde dat de risico’s heel erg klein zijn. Toch is het begrijpelijk als je je nu afvraagt of vaccineren met AstraZeneca veilig is. Klik hier voor meer informatie.

Inmiddels hebben de eerste mensen uit de medische hoog risicogroepen (Groep 1 t/m 4 zie verder in onderstaande tekst) vanuit de specialisten van onze regionale ziekenhuizen een uitnodiging voor vaccinatie ontvangen.


Ik krijg of kreeg een AstraZeneca-prik. Wat moet ik weten over de hervatting van de vaccinatie?
In de week van 22 maart 2021 begint het vaccineren met het coronavaccin van AstraZeneca weer. De tijdelijke pauze met prikken van AstraZeneca, die op 14 maart 2021 uit voorzorg werd ingelast, is niet langer nodig. Dat is besloten op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanuit het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

Onderzoek naar AstraZeneca-vaccin

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft bevestigd dat het AstraZeneca-vaccin veilig en effectief is. De bekende gevallen zijn beoordeeld en het EMA geeft aan dat het een zeer klein risico betreft om klachten te ontwikkelen.

Europees onderzoek
Er is met alle kennis in Europa heel hard gewerkt om in korte tijd met een antwoord te kunnen komen. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) is op basis van alle beschikbare gegevens niet tot de conclusie gekomen dat er een mogelijk verband is tussen de ernstige ziektebeelden en het vaccin. De ziektebeelden komen niet vaak voor. Nader onderzoek is noodzakelijk en het EMA zal nieuwe meldingen nauwgezet blijven volgen. Het is dan ook belangrijk te benadrukken dat de voordelen van het vaccin nog steeds opwegen tegen de zeer kleine risico’s.

Andere landen gaan ook door met AstraZeneca
Ook in andere Europese landen wordt de vaccinatie met AstraZeneca weer zo spoedig mogelijk hervat. Het gaat dan onder andere om Duitsland, Italië en Frankrijk. In een klein aantal landen wordt op zeer korte termijn een besluit genomen. Opnieuw pauzeren kan altijd. Bij elk vaccin worden de bijwerkingen op elk moment goed in de gaten gehouden. Wanneer er aanleiding is om opnieuw te pauzeren is dat altijd een mogelijkheid.

Geen aanwijzingen voor verhoogd trombose-risico
Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft geen aanwijzingen gevonden dat er een verhoogd risico is op normale trombose, zoals diep veneuze trombose (trombose in de benen) en longembolie, na vaccinatie met AstraZeneca. Heeft u zorgen over uw specifieke situatie? Bel dan uw huisarts.

Opletten op symptomen
Het is heel belangrijk dat zorgverleners en mensen die gevaccineerd zijn, alert zijn op symptomen die passen bij deze specifieke combinatie van stolselvorming én een verlaagd aantal bloedplaatjes (trombocytopenie). Het is belangrijk om direct medische hulp in te inschakelen wanneer de volgende klachten zich voordoen na vaccinatie met AstraZeneca:

 • * kortademigheid;
 • * pijn op de borst of in de buik;
 • * zwelling of kou in arm of been;
 • * ernstige of verergerende hoofdpijn of wazig zicht;
 • * aanhoudende bloeding;
 • * meerdere kleine blauwe plekken, rode of paarse plekjes, of bloedblaren onder de huid.

Informatie over AstraZeneca aangevuld
Het Europese geneesmiddelenbewakingscomité PRACadviseert om de productinformatie voor zorgverleners (SmPC) en de bijsluiter voor patiënten aan te vullen met een waarschuwing.


Ik ben al 1x gevaccineerd met AstraZeneca. Ik wil straks niet nog een AstraZeneca-prik. Kan mijn 2e prik ook met een ander vaccin?
Nee, dat kan niet. Een 2e vaccinatie met een ander vaccin wordt niet geadviseerd en is daarom niet mogelijk. Ook wordt geadviseerd om de tweede prik wel te nemen. U bent dan zo goed mogelijk beschermd tegen het coronavirus.  Lees ook het artikel: 'AstraZeneca is veilig. Hoe zit dat?'
  Kan ik een ander vaccin krijgen dan het AstraZeneca-vaccin?
  Nee, u kunt niet kiezen voor een ander vaccin. Op basis van een advies van de Gezondheidsraad is bepaald wie welk vaccin krijgt.

  Onverwachte klachten of bijwerkingen na AstraZeneca-prik
  Als u onverwachte klachten of onbekende klachten krijgt na vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin neem dan zo snel mogelijk contact op met uw arts. Het is belangrijk dat u aan uw arts aangeeft dat u recentelijk gevaccineerd bent. Na het vaccineren kunt u tot aan 14 dagen bijwerkingen ervaren.

  De kans op ernstige bijwerkingen nadat het vaccin is goedgekeurd, is klein. Toch kunnen we het nooit helemaal uitsluiten. Dit geldt niet alleen voor het coronavaccin. Daarom houden we, ook na goedkeuring, het vaccin goed in de gaten. Voor het coronavaccin is er zelfs een speciaal Europees bewakingssysteem opgezet. Zo kunnen we snel ingrijpen als dit nodig is.

  U kunt uwbijwerkingen melden bij bijwerkingencentrum Lareb.  Het bijwerkingencentrum Lareb analyseert vervolgens de gemelde bijwerkingen.


  Wilt u meer weten over vaccinatie tegen corona? In deze folder van de overheid wordt de vaccinatie uitgelegd.
  Ook kunt u deze video bekijken waarin dit in eenvoudige taal wordt uitgelegd. Of kijk op Thuisarts.nl voor betrouwbare informatie.  Datum update 11-3 '21

  Onderstaande groepen zijn inmiddels door ons of huisartsenpost gevaccineerd:

  1. Mensen met een verstandelijke beperking wonende in een instelling en verpleeghuisbewoners, die vallen onder de medische verantwoordelijkheid van de huisarts.  
  2. Ondersteunend personeel van de huisartsenpraktijken.
  3. Patiënten geboren in 1956 en 1957
  4. Morbide obese patiënten (BMI > 40) die bij de huisarts bekend zijn 
  5. Thuiswonende patiënten met het syndroom van Down tussen de 18 en 64 jaar. 


  De Gezondheidsraad heeft geadviseerd het AstraZeneca-vaccin in te zetten voor 65-minners, startend met de oudsten, en voor bepaalde niet-immuun-gecompromitteerde patiëntengroepen met een hoog-COVID-19-risico.

  Groep 3, 4 en 5 hebben vanaf 22-2 een uitnodiging van de praktijk ontvangen om op de centrale vaccinatie locatie in het Evoluon in Eindhoven de Covid-19 vaccinaties te ontvangen. Hierna zullen de volgende leeftijdsgroepen worden opgeroepen. Vooraf moet deze gezondheidsverklaring worden ingevuld en meegenomen, samen met de oproepbrief en identiteitsbewijs. 

  Indien u te laat was met inschrijven voor de eerste vaccinatieronde kunt u zich aanmelden voor de reservelijst via vaccinatieplanner.nl zoals aangegeven in uw uitnodiging. 


  Uitnodiging vaccinatie via GGD  Update 26-2-2021

  Mensen boven de 65 jaar die zelf naar de prikposten kunnen komen ontvangen per aflopend leeftijdsblok van 5 jaar (+90 jaar, 85-90 jaar, 80-85 jaar, 75-80 jaar, 70-75 jaar en 65-70 jaar) een uitnodiging van de GGD om een afspraak in te plannen voor de Covid-19 vaccinatie met het Moderna of Pfizer vaccin. Zij moeten een gezondheidsverklaring invullen en een medicatieoverzicht meenemen (via apotheek of uitprinten vanuit patientenportaal MGn). 

  Indien iemand bekend is bij de trombosedienst
   ivm gebruik van antistolling kan er ook een afspraak worden ingepland en moet er voorafgaand aan deze afspraak zelf overlegd worden met de trombosedienst of de vaccinatie regulier gegeven kan worden of dat er extra maatregelen nodig zijn.

  Indien u absoluut niet in de mogelijkheid bent om op eigen gelegenheid naar de prikpost te komen kunt u contact opnemen met de praktijk. De mensen die thuiswonen en niet naar de prik locatie kunnen komen zullen door de huisarts worden gevaccineerd op een later moment. Een groot deel van deze mensen is inmiddels benaderd door een van onze medewerkers. Daarnaast ontvangt u ook een reguliere uitnodiging van de GGD, deze mag u dan negeren.   Medische hoog risicogroepen  Update 26-2-2021

  Op basis van het advies van de Gezondheidsraad van 04-02-2021 komt een select aantal groepen patiënten met een medisch hoog risico vervroegd in aanmerking voor vaccinatie. Het betreft hier groepen waarvan in onderzoeken is aangetoond dat zij een sterk verhoogd risico hebben op slecht beloop of overlijden door COVID-19. Deze patiënten, ook diegenen die jonger zijn dan 60 jaar, lopen een vergelijkbaar risico met mensen van boven de 70 jaar.

  Het gaat om de volgende groepen:

  1. 1. Patiënten waarin de afgelopen 5 jaar een hematologische maligniteit is vastgesteld en patiënten die al langer geleden gediagnosticeerd zijn met een hematologische maligniteit maar die  in het afgelopen jaar daarvoor nog onder controle zijn bij een hematoloog. 
  2. 2. Patiënten met ernstig nierfalen (dialyse of pre-dialyse)
  3. 3. Patiënten na orgaan- stamcel- of beenmergtransplantatie.
  4. 4. Patiënten met een ernstige aangeboren (primaire) immuundeficiëntie.
  5. 5. Patiënten met neurologische aandoeningen bij wie de ademhaling gecompromitteerd is*.
  6. 6. Mensen met het syndroom van Down (die niet al gevaccineerd zijn, bijvoorbeeld in een zorginstellingen)
  7. 7. Mensen met ernstig overgewicht (BMI Body Mass Index  >40).
  * Wegens logistieke redenen omvat dit de totale groep patiënten die onder behandeling en/of controle staan bij  een van de vier centra voor thuisbeademing.


  Vaccintype

  De groepen 1 tot en met 4 worden bij voorkeur gevaccineerd  met een mRNA vaccin. De verwachting is dat  een mRNA vaccin bij deze specifieke groep patiënten met een ernstige immuunstoornis beter zal werken dan niet-mRNA vaccins.

  Voor de groepen 5, 6 en 7 is er geen specifieke voorkeur voor een mRNA vaccin. Volgens de huidige vaccinatiestrategie krijgen mensen van 65 jaar en ouder een mRNA vaccin, en mensen jonger dan 65 het AstraZeneca vaccin. Voor mensen uit de hoog-risicogroep 1 tot en met 4 die jonger zijn dan 65, wordt dus een uitzondering gemaakt, zij komen ook in aanmerking voor een mRNA vaccin.


  Door wie gevaccineerd?

  De groepen 1 tot en met 5 krijgen een uitnodiging via medisch specialisten of het ziekenhuis. De medisch specialist kan helpen bij het identificeren wie in aanmerking komen, maar zijn verder niet verantwoordelijk voor de vaccinatie. Groepen 1 tot en met 4 worden waarschijnlijk in het ziekenhuis gevaccineerd. Voor groep 5 wordt nog afgestemd wat de beste aanpak is. Indien mensen tussen de 60 en 65 jaar oud al eerder een uitnodiging voor het AstraZeneca vaccin hebben ontvangen van de huisarts, kunnen zij via de huisarts gevaccineerd worden. Wachten op een oproep voor mRNA vaccinatie levert namelijk onnodige vertraging op. Snelheid van vaccineren is belangrijker dan de vaccinkeuze.

  De groepen 6 en 7 hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen voor vaccinatie via de huisarts. Mensen vanaf 65 jaar uit deze groep krijgen een uitnodiging om een afspraak te maken bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst  voor een mRNA-vaccin.

  Vaccinatie met mRNA vaccins van de groepen 1-4 kan niet via de eigen huisarts uitgevoerd worden om logistieke redenen, zoals het aantal doses per verpakking, vervoer- en vriescondities voor deze vaccins, en omdat er ervaring met deze vaccins nodig is voor een optimale inzet. In ziekenhuizen is dit wel te realiseren. Het is de bedoeling om een speciaal traject op te zetten om deze groepen via de ziekenhuizen te gaan vaccineren. Als dit niet realiseerbaar blijkt, wordt gekeken of dit via de GGD kan lopen.


  Dubbele afspraak of uitnodiging

  Het kan voorkomen dat iemand twee uitnodigingen krijgt. Bij personen van 60-64 jaar met een medisch hoogrisico kan bijvoorbeeld al een AstraZeneca vaccin aangeboden worden via de huisarts of werkgever voordat de uitnodiging voor vaccinatie na selectie door  medische specialist is gearriveerd.  Ook kan het gebeuren dat oudere patiënten na het krijgen van een eerdere vaccinatie, alsnog een tweede uitnodiging krijgen via een specialist of huisarts. Dit is niet te voorkomen.

  Gezien de huidige schaarste van de vaccins is het advies om altijd gebruik te maken van het eerst aangeboden vaccin, en niet te wachten met vaccinatie. Alle geregistreerde vaccins bieden bescherming tegen (ernstige) COVID-19.  Ook is het belangrijk dat mensen tweemaal met hetzelfde vaccin worden gevaccineerd. 

  Als uitnodigingen elkaar kruisen, en er een uitnodiging komt voor een mRNA vaccin via de medisch specialist vanuit het ziekenhuis voordat de eerste vaccinatie met AstraZeneca  heeft plaastgevonden, kan men kiezen voor de afspraak met het mRNA vaccin. En dan ook de afspraak voor de AstraZeneca vaccinatie bij de huisarts af te zeggen.  Als er al een vaccinatie met AstraZeneca is geweest, dan moet men ook de tweede vaccinatie van AstaZeneca krijgen en niet overstappen op een ander vaccin. Dan hoeft dus de geen afspraak gemaakt te worden voor de uitnodiging via de medisch specialist.   


  Andere medische risicogroepen

  Naast de specifieke hoog-risico selectie die hierboven benoemd is, is gebleken dat bij mensen jonger dan 60 jaar enkele chronische aandoeningen een verhoogd risico geven op slecht beloop of overlijden. Het betreft de groep mensen die ook jaarlijks in aanmerking komen voor een griepprik. Deze groep krijgt een uitnodiging van de huisartsen.

  Voor meer en meest up-to-date informatie over de medische hoog risicogroepen zie: https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/professionals/prioritering-medische-risicogroepen  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


  Gezien de corona pandemie VERVALT HET OPEN SPREEKUUR tot nader order...!! 

  Er kunnen wel online afspraken worden ingepland, mits er geen sprake is van spoed en u geen verkoudheidsklachten heeft.
  Zie betreffende nieuwsbericht voor meer informatie.


  Wij willen iedereen die naar de praktijk komt verzoeken om een eigen (niet medisch) mondmasker te dragen tijdens het bezoek aan de praktijk. Daarnaast altijd vooraf handen wassen of desinfecteren.


  Zowel de huisarts als de praktijkondersteuner zullen u indien mogelijk zoveel mogelijk telefonisch of via beeldbellen te woord staan. Als het noodzakelijk is bijv. ivm lichamelijk onderzoek en indien er geen verdenking is op Covid-19 zien wij u persoonlijk in de praktijk waarbij we uiteraard zoveel mogelijk afstand en hygiëne maatregelen in acht nemen. Indien nodig zullen onze medewerkers ook mondmasker, face shield en handschoenen dragen. Op het einde van de dag zijn er isolatiespreekuren samen met Medisch Centrum de Linden. 

  U kunt ook via de patiëntenportaal MijnGezondheid.net of app MedGemak communiceren met de praktijk. Via de button op de rechterzijde van deze pagina kunt u direct inloggen met uw Digi-D.


  Heeft u klachten die passen bij het coronavirus? Maak dan een afspraak bij de GGD voor een coronatest. Dit kan telefonisch via 0800-1202 of online via www.rijksoverheid.nl/coronatest


  Kijk hier voor meer informatie over het coronavirus en de praktijk.  De bloedafnamelocaties in Son en Breugel zijn 
  weer geopend!

  De prikpost bij Medisch Centrum de Linden is dagelijks ruim open van 8.15 tot 12.00 uur. Dit kan alleen op afspraak via telefoonnummer 040-2141202  of online via de website middels deze link: http://diagnostiekvooru.nl/afspraak-maken-bloedafname Deze pagina is ook op te slaan als favoriet zodat u nog sneller ingelogd bent. Bloedafnames en andere onderzoeken worden langzaam weer opgestart in overleg met de huisarts of praktijkondersteuner. 

  Voor het afgeven van zakjes urine, kweken etc. hoeft geen afspraak te worden gemaakt. Wel mag alleen iemand zónder corona-gerelateerde klachten dit afgeven op de post in Son, ook dagelijks tussen 8.15 en 12.00 uur. (patiënten mét klachten kunnen zakjes alleen afgeven op de isolatiepost aan de Stratumsedijk)


  Apotheek de Linden is tussen de middag gesloten van 12.30 - 13.30 uur. Klik hier voor meer informatie over uw apotheek.


  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


  Op deze website vindt u hopelijk alle informatie over onze praktijk en ons team en wat wij voor u kunnen betekenen!

  Sinds een tijdje hebben wij een prachtig patiëntenportaal MijnGezondheid.net. Wij hebben bij al onze patiënten boven de 16 jaar het dossier hiervoor deels vrijgegeven. Indien uw emailadres bij ons bekend is heeft u hiervan een bevestiging ontvangen. Via de button aan rechterzijde van de MGn website kunt u direct inloggen op het portaal    Inloggen MijnGezondheid.net
   

  Houd hiervoor uw Digi-D gegevens bij de hand ter verificatie.

  Indien u ook graag meer van uw medisch dossier en bijv. de uitslag van uw laboratoriumonderzoek zou willen inzien kunt u een van onze medewerkers vragen om deze informatie met u te delen via de portaal. 


  Daarnaast is de praktijk inmiddels aangesloten bij volgjezorg.nl zodat uw gegevens veilig kunnen worden gedeeld met de Huisartsenpost indien u hiervoor toestemming heeft gegeven. Zie verder op deze site voor uitgebreide informatie over deze onderwerpen en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden.


  Mocht u informatie missen of tips voor ons hebben horen wij het graag!  

  Contactgegevens praktijk


  Adres
  Rijnlaan 2
  5691 JH Son en Breugel
  Toon op kaart
  Contact
  Telefoon: 0499 475415
  Spoed: 0499 475415 (toets 1)
  Recepten: 0499 475415 (toets 2)
  Email: Stuur een e-mail
  Huisartsen
  S. Teunisse
  BIG: 19055553901
  C. Gijsbers
  BIG: 9060749401
  M. Korderijnk
  BIG: 29042120481

  Nieuw: MijnGezondheid.net


  De huisartspraktijk is onlangs overgestapt op MijnGezondheid.net. Daarmee bieden wij u een aantal handige én veilige online diensten:
  1. Online een afspraak inplannen bij uw huisartsenpraktijk 
  2. Online herhaalmedicatie aanvragen 
  3. Online een vraag stellen aan uw huisarts

  Aan de slag met MijnGezondheid.net

  Nieuws en mededelingen
  Vragenlijst om onze zorg te verbeteren
  Vragenlijst om onze zorg te verbeteren
  Geplaatst: 30 april 2021
  Bent u bekend met een chronische aandoening zoals diabetes, astma, COPD of een (verhoogde kans op) hart-vaatziekte. Dan willen we vanuit onze huisartspraktijk graag weten wat u van deze zorg vindt.

  Lees meer
  Covid-19 vaccinatie
  Covid-19 vaccinatie
  Geplaatst: 5 april 2021
  Inmiddels is het landelijke vaccinatieprogramma voor Covid-19 in volle gang. Wij merken dat wij veel uiteenlopende vragen krijgen van patiƫnten omtrent het vaccin.

  Lees meer
  Herstel longklachten na Corona
  Herstel longklachten na Corona
  Geplaatst: 31 maart 2021
  We weten dat herstel na corona grillig kan verlopen. Mensen met milde klachten kunnen binnen een week al beter zijn. Maar ze kunnen ook weken- tot maandenlang last houden en regelmatig een terugval ervaren. Bij mensen die ernstigere klachten hebben gehad, en al dan niet opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis, duurt het herstel zeker weken. Dit kan ook langer zijn. Herstel na IC-opname kan zelfs maanden duren.

  Lees meer