De praktijk | Kwaliteit


NPA praktijkaccreditatie en patiënttevredenheid


Wij willen u vriendelijk verzoeken om een korte online vragenlijst in te vullen over de tevredenheid over uw recente bezoek aan de huisarts en/of de praktijk.

Door de vragenlijst in te vullen helpt u ons ervoor te zorgen dat de zorg die u van ons krijgt zo goed en prettig mogelijk is. U kunt op meerdere punten laten weten hoe u ons werk beoordeelt. Dit onderzoek maakt deel uit van praktijkaccreditering, waarmee de praktijk de zorgverlening en praktijkvoering laat toetsen door een onafhankelijke partij (NPA).

NPA certificeert huisartsen aan de hand van normen die worden vastgesteld door het NHG en andere belanghebbenden. De praktijkaccreditering van NPA gaat uit van patiëntverwachtingen en toetst aan normen, gebaseerd op de actuele huisartsenzorg. Dit geeft het vertrouwen dat uw zorg verantwoord is. 


Hieronder vind u de directe links naar de betreffende vragenlijsten:


Praktijk Rijnlaan

Dr. S. Teunisse 

Dr. C. Gijsbers 

 


Vriendelijk dank voor de moeite!
Team praktijk Rijnlaan


Nieuws en mededelingen
Vragenlijst om onze zorg te verbeteren
Vragenlijst om onze zorg te verbeteren
Geplaatst: 30 april 2021
Bent u bekend met een chronische aandoening zoals diabetes, astma, COPD of een (verhoogde kans op) hart-vaatziekte. Dan willen we vanuit onze huisartspraktijk graag weten wat u van deze zorg vindt.

Lees meer
Covid-19 vaccinatie
Covid-19 vaccinatie
Geplaatst: 5 april 2021
Inmiddels is het landelijke vaccinatieprogramma voor Covid-19 in volle gang. Wij merken dat wij veel uiteenlopende vragen krijgen van patiƫnten omtrent het vaccin.

Lees meer
Herstel longklachten na Corona
Herstel longklachten na Corona
Geplaatst: 31 maart 2021
We weten dat herstel na corona grillig kan verlopen. Mensen met milde klachten kunnen binnen een week al beter zijn. Maar ze kunnen ook weken- tot maandenlang last houden en regelmatig een terugval ervaren. Bij mensen die ernstigere klachten hebben gehad, en al dan niet opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis, duurt het herstel zeker weken. Dit kan ook langer zijn. Herstel na IC-opname kan zelfs maanden duren.

Lees meer