De praktijk | Spreekuren


Inloopspreekuur

Iedere ochtend tussen 8.00 en 8.30 uur kunt u binnenlopen voor het inloopspreekuur. Dit is bedoeld voor één korte zorgvraag. Indien u twijfelt of uw vraag geschikt is voor het inloopspreekuur willen wij u vragen om de assistente bellen om dit te overleggen.

U kunt zich hiervoor melden aan de balie. Indien er sprake is van spoed of ernstige klachten gelieve dit aan te geven. Soms zal de assistente u verzoeken om alsnog een afspraak op het reguliere spreekuur te maken.

In verband met drukte is de assistente soms genoodzaakt om al voor 8.30 uur geen patiënten meer toe te laten op het inloopspreekuur. Dit is ook afhankelijk van het aantal artsen dat die dag werkzaam is in de praktijk. Houdt u er rekening mee dat u mogelijk wat langer op uw beurt moet wachten bij bezoeken van het open inloop spreekuur.

Spreekuur volgens afspraak

In de ochtend tussen 9.15 en 12.15 uur is er tijd gereserveerd voor consulten op afspraak. Met uitzondering van de woensdagmiddag is deze gelegenheid er ook in de middag tussen 14.30 en 16.15 uur. Wanneer u tussen 8 en 9 uur belt, kunt u vaak nog dezelfde dag terecht. Wij reserveren dagelijks diverse plekken op het spreekuur voor op de dag zelf.

Telefonisch spreekuur

Elke dag zijn er enkele plekken gereserveerd voor een telefonische afspraak. Dit is bestemd voor het bespreken van uitslagen met uw arts, een evaluatiemoment of voor korte vragen. U kunt uw vraag voor de huisarts uiteraard ook stellen aan de assistente. Gelieve dan voor 12.30 uur te bellen, zodat de assistente uw vraag tussen de middag met de huisarts kan bespreken. De assistente zal u dan vragen om op een later tijdstip terug te bellen om het antwoord van de huisarts door te geven.

Ter bevordering van de bereikbaarheid willen we u vriendelijk vragen om de telefoongesprekken zo kort mogelijk te houden!

Assistentenspreekuur

Naast de huisartsen, voeren ook de assistentes diverse medische handelingen uit. Wij willen u vragen hiervoor van te voren een afspraak te maken. U moet bij deze medische handelingen denken aan:

 • Injecties zetten
 • CRP of nuchtere glucose d.m.v. een vingerprik
 • Oren uitspuiten
 • Bloeddruk meten
 • Wratten aanstippen met stikstof
 • Hechtingen verwijderen
 • Wondverzorging
 • Zwachtelen van de onderbenen
 • Uitstrijkjes maken
 • Electrocardiogram (hartfilmpje)
 • 24 uurs of half uurs bloeddrukmeting
 • Hartritme onderzoek (Holter)
 • Doorbloeding van de bloedvaten van de benen (EAI)
 • Teledermatologie consult
 • Longfunctiemeting

Urineonderzoek

Denkt u dat u blaasontsteking heeft? Indien u eerder een blaasontsteking heeft gehad en u herkent de klachten, dan hoeft u geen urine meer te laten controleren en kunnen wij direct een antibioticakuur voor u uitschrijven. Als u hierbij tevens ziek bent, koorts en/of rugpijn heeft, overleg dan svp met de assistente over het te volgen beleid. Hierbij is het meestal wel nodig om de urine te controleren en deze zo nodig op kweek te zetten. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Gelieve de urine voor 9.00u op te praktijk af te geven in een origineel urinebekertje (gratis verkrijgbaar op de praktijk of te koop bij drogist of apotheek).

Instructie
Onderzoek van urine is alleen volledig betrouwbaar als de urine op de juiste manier is opgevangen en bewaard. Lever bij voorkeur de eerste ochtendurine in. Indien dit niet mogelijk is, lever dan urine in die minimaal 3 uur in de blaas heeft gezeten. Zorg ervoor dat u het eerste beetje urine in het toilet plast, het tweede gedeelte opvangt in het potje en het laatste deel weer in het toilet plast. Kunt u de urine niet direct komen brengen, bewaar deze dan in de koelkast. De urine dient ingeleverd te worden in een origineel urinebekertje (gratis verkrijgbaar op de praktijk of te koop bij drogist of apotheek).

De assistente zal u vragen naar de begeleidende klachten, deze kunt u evt. vooraf thuis noteren. Tussen 14.00 en 16.00 uur kunt u telefonisch de uitslag opvragen bij de assistente. Soms is het nodig om vervolgonderzoek zoals een urinekweek in te zetten of wil de huisarts dat u op het spreekuur komt.

Achtergrondinformatie
Ochtendurine is het meest geconcentreerd. Als er afwijkingen zijn in de urine, zijn die het beste te vinden in de ochtendurine. Verontreinigingen kunnen het onderzoek flink beïnvloeden. Verontreinigingen uit de plasbuis worden beperkt door slechts het middelste gedeelte van de straal op te vangen. Bacteriegroei in urinebekers wordt geremd door een schone urinebeker te gebruiken en de urine in de koelkast te bewaren voor maximaal 4 uur.
Nieuws en mededelingen
Griepprik 19 en 21 november
Griepprik 19 en 21 november
Geplaatst: 14 oktober 2019
Sommige mensen kunnen ernstig ziek worden door de griep. Zij kunnen bijvoorbeeld problemen aan het hart krijgen of een longontsteking. De griepprik zorgt ervoor dat uw afweer tegen het griepvirus verbetert waardoor u niet of minder ziek wordt van het virus.

Lees meer
Physician Assistent in de praktijk
Physician Assistent in de praktijk
Geplaatst: 1 september 2019
Een Physician Assistant is een medisch zorgprofessional ofwel ondersteunend geneeskundige, die op zelfstandige en structurele wijze medische taken overneemt van een medisch specialist, inclusief huisarts. Zij is opgeleid om net als de huisarts spreekuur te doen. In principe werkt zij zelfstandig en bij ingewikkelde zaken doet zij zo nodig beroep op de huisarts.

Lees meer
Bemiddeling tussen VGZ en Zorggroep DOH leidt alsnog tot akkoord voor 2018-2019
Bemiddeling tussen VGZ en Zorggroep DOH leidt alsnog tot akkoord voor 2018-2019
Geplaatst: 19 december 2017
Op het voorstel van VGZ zijn de afgelopen dagen gesprekken gevoerd onder begeleiding van een onafhankelijke bemiddelaar. Deze gesprekken hebben ertoe geleid dat vandaag alsnog een tweejarig akkoord is bereikt tussen DOH en VGZ voor vijf van de zes zorgprogramma’s die door DOH worden uitgevoerd.

Lees meer